• Mon – Fri 8:00–12:00 & 13:00-19:00 / Sat 8:00-12:00 & 13:00-17:00 / Sunday 8:00-12:00 & 13:00-17:00
  • 1800 588 868
  • Mon – Fri 8:00–12:00 & 13:00-19:00 / Sat 8:00-12:00 & 13:00-17:00 / Sunday 8:00-12:00 & 13:00-17:00
  • 1800 588 868

Về chúng tôi

about1

Giới thiệu về chúng tôi

Tầm nhìn của chúng tôi là sáng tạo công nghệ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người ở khắp mọi nơi—mọi cá nhân, tổ chức và mọi cộng đồng trên toàn thế giới. Điều đó thúc đẩy chúng tôi—truyền cảm hứng cho chúng tôi—làm những việc chúng tôi đang làm. Để tạo ra những gì chúng tôi đang sáng tạo. Để phát minh và đổi mới. Để kiến tạo những trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi sẽ không ngừng tiến xa, bởi vì bạn cũng không ngừng tiến xa. Bạn đang đổi mới cách thức làm việc của mình. Cách bạn chơi. Cách bạn sống. Bạn sẽ đổi mới thế giới của mình cùng với công nghệ của chúng tôi.

Đó là sứ mệnh của chúng tôi. Đó là một HP mới. 

Hãy không ngừng đổi mới.

Board of Directors

about

Dion Weisler

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

about

Cathie Lesjak

Giám đốc Tài chính

about

Ron Coughlin

Chủ tịch, Hệ thống Cá nhân

about

Enrique Lores

Chủ tịch, Hình ảnh và In ấn

about

Stephen Nigro

Chủ tịch, In 3D