• Mon – Fri 8:00–12:00 & 13:00-19:00 / Sat 8:00-12:00 & 13:00-17:00 / Sunday 8:00-12:00 & 13:00-17:00
  • 1800 588 868
  • Mon – Fri 8:00–12:00 & 13:00-19:00 / Sat 8:00-12:00 & 13:00-17:00 / Sunday 8:00-12:00 & 13:00-17:00
  • 1800 588 868

Dịch vụ của chúng tôi

service1

Hỗ Trợ và xử lý sự cố

Giúp bạn khắc phục nhanh các sự cố cơ bản tạo ra từ phần mềm hoặc tìm kiếm driver cài đặt tương thích.

Xem thêm
service1

Phần mềm và trình điều khiển

Tìm kiếm những phần mềm và trình điều khiển chính hãng cho từng dòng máy.

Xem thêm
service1

Dịch vụ mở rộng

Lựa chọn những gọi dịch vụ mở rộng theo nhu cầu riêng của từng Doanh nghiệp hoặc cá nhân ngoài những gói bảo hành cơ bản

Xem thêm